Bspuck

Drukuj

Token mobilny

Token mobilny już u nas

Możliwość zainstalowania jedynie dla telefonów z Systemem Android


To nowoczesna aplikacja do szybkiej i bezpiecznej autoryzacji operacji bankowych on-line. Jesli posiadasz bankowość internetową, już dziś wybierz TOKEN MOBILNY.

Parowanie urządzenia przy pomocy SMS

eBankNet

1. wybieramy kafel “Moj profil”,
2. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie,
3. w belce “Aktywacja mobilnej autoryzacji” wybieramy “Aktywuj mobilną autoryzację przez SMS”,
4. autoryzujemy obecną metodą autoryzacji i klikamy “Zatwierdź”.

Aplikacja mobilna

1. uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację mobilną „BS w Pucku TOKEN” (do darmowego pobrania w Sklep Play – dla użytkowników telefonów z systemem Android),
2. klikamy “Rozpocznij”,
3. wpisujemy kod parujący otrzymany SMS’em,
4. wpisujemy login do aplikacji eBankNet,
5. nadajemy kod PIN do aplikacji mobilnej,
6. wpisujemy wcześniej nadany PIN raz jeszcze,
7. jeżeli chcemy logować się do aplikacji przy pomocy odcisku palca wybieramy “TAK” z okna    modalnego, a następnie przykładamy palec do czytnika,
8. nadajemy nazwę profilu w aplikacji dla łatwiejszej identyfikacji,
9. urządzenie zostało pomyślnie sparowane.

Rozparowanie profilu z poziomu eBankNeta

eBankNet

1. wybieramy kafel “Moj profil”,
2. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie,
3. w belce “Urządzenia” znajdują się aktualnie sparowane z profilem urządzenia; klikamy "X" znajdujący się przy wierszu z interesującym nas urządzeniem,
4. podajemy hasło do systemu,
5. urządzenie zostało rozparowane,

Rozparowanie profilu z poziomu aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna

1. klikamy w ikonę koła zębatego znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu głównego po zalogowaniu do aplikacji,
2. wybieramy pozycję “Usuń profil”,
3. wybieramy “TAK” przy pytaniu, czy na pewno chcemy usunąć profil z urządzenia,
4. podajemy PIN do bieżącego profilu w aplikacji mobilnej,
5. profil został usunięty z urządzenia (rozparowano urządzenie z aplikacją).

Sprawdzenie metody autoryzacji

1. w eBankNecie tworzymy (na przykład) przelew krajowy (Przelewy → Nowy przelew) i klikamy “Dalej”,
2. na widoku podsumowania przelewu jedną z pozycji będzie autoryzacja,
3. sprawdzamy, czy jest ona taka sama, jak przed aktywacja sposobu autoryzacji przy użyciu aplikacji mobilnej.

Akceptacja autoryzacji

1. eBankNet (pierwsza część)

1) tworzymy (na przykład) przelew krajowy (Przelewy → Nowy przelew) i klikamy “Dalej”,
2) na widoku podsumowania przelewu (a także jego autoryzacji) dostajemy informację o konieczności pozostania na tej stronie i potwierdzenia operacji w aplikacji mobilnej (w nawiasie wyświetla się pozostały czas do wykonania tej czynności).

2. aplikacja mobilna

1) logujemy się do profilu z ktorego w aplikacji eBankNet wykonywaliśmy operację do autoryzacji,
2) na wyświetlonym ekranie autoryzacji na samym dole klikamy “POTWIERDŹ” - wyświetli się komunikat o potwierdzeniu operacji i operacja będzie widniała na liście autoryzacji jako                                      zatwierdzona (kolor zielony).

3. eBankNet (druga część)

Po wybraniu w aplikacji mobilnej “POTWIERDŹ” w aplikacji eBankNet dostaniemy komunikat o przyjęciu przelewu do realizacji (w przypadku przelewu).

Odrzucenie autoryzacji

1. eBankNet (pierwsza część)

1) tworzymy (na przykład) przelew krajowy (Przelewy → Nowy przelew) i klikamy “Dalej”,

2) na widoku podsumowania przelewu (a także jego autoryzacji) dostajemy informację o konieczności pozostania na tej stronie i potwierdzenia operacji w aplikacji mobilnej (w nawiasie wyświetla się         pozostały czas do wykonania tej czynności).

2. aplikacja mobilna

1) logujemy się do profilu z którego w aplikacji eBankNet wykonywaliśmy operację do autoryzacji,
2) na wyświetlonym ekranie autoryzacji na samym dole klikamy “ODRZUĆ” - wyświetli się komunikat o odrzuceniu operacji i operacja będzie widniała na liście autoryzacji jako odrzucona (kolor czerwony).

3. eBankNet (druga część)

Po wybraniu w aplikacji mobilnej “ODRZUĆ” w aplikacji eBankNet dostaniemy komunikat o odrzuceniu operacji i zostaniemy przekierowani na ekran nowego przelewu.