Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Konto dla rolnika

Uzyskujesz przychody z produkcji rolnej? Konto Agro służy do gromadzenia i swobodnego korzystania ze środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością rolniczą.

Korzyści

  • swobodne korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku, 
  • dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą korzystnie zainwestować wolne środki,
  • bezpłatne przelewy wewnętrzne,
  • możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności za towary i usługi dzięki szerokiej gamie kart płatniczych,
  • bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów SGB,
  • możliwość uzyskania kedytu w rachunku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku

konto dla rolnika