Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Lokata overnight

Prowadzisz firmę i chcesz, aby Twoje środki pracowały dla Ciebie każdej nocy, z zachowaniem ich pełnej dostępności w ciągu dnia? Załóż lokatę overnight, która polega na codziennym lokowaniu środków pozostałych na koniec dnia na rachunku Twojej Firmy na rachunek lokaty O/N. Następnego dnia środki są automatycznie zwracane na rachunek bieżący. Usługa ta jest wykonywana codziennie, automatycznie przez Bank bez konieczności składania przez Ciebie odrębnych dyspozycji.

Korzyści

  • prosty sposób pomnażania oszczędności,
  • oszczędzanie przy zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • oszczędność czasu − nie musisz pamiętać o codziennym zakładaniu lokaty,
  • możliwość określenia minimalnych kwot lokowanych środków oraz maksymalnej wysokości salda, które ma pozostać na rachunku bieżącym,
  • środki na koncie pracują w ciągu nocy,
  • oprocentowania lokaty w oparciu o WIBID O/N,
  • możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na rachunku bieżącym.
konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku