Bspuck

Drukuj

SGB24

Korzystając z bankowości internetowej możesz przeprowadzać operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Proponowane rozwiązanie umożliwia szybkie korzystanie z produktów bankowych z możliwością obrotu środkami zgromadzonymi na rachunku bez fizycznej obecności w Banku.

Korzyści

  • bieżące informacje o przeprowadzonych transakcjach kartowych,
  • wgląd do historii rachunku,
  • szybkie korzystanie z produktów bankowych,
  • ciągły dostęp do konta bez wychodzenia z domu,
  • możliwość realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet m.in.:  przelewów krajowych, w tym na rzecz ZUS i US,
  • podgląd sald lokat i kredytów,
  • niskie opłaty za przelewy,
  • możliwość zakładania zleceń stałych,
  • doładowania telefonów komórkowych