Bspuck

Drukuj

eCorponet

Jeśli posiadasz duże przedsiębiorstwo lub firmę, a Twoje dyspozycje muszą być składane przy użyciu więcej niż jednego podpisu, załóż eCorponet. Ten nowoczesny, internetowy system komunikacj z bankiem, umożliwi dokonywanie szeregu operacji finansowych i pomocniczych, bez konieczności odwiedzenia placówki bankowej. eCorpoNet zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych Klientów.

Korzyści

 • aktualna informacja o saldzie na rachunkach oraz statusie przesyłanych transakcji,
 • atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi,
 • możliwość składania zleceń płatniczych w obrocie krajowym,
 • możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów na rzecz których składane są dyspozycje,
 • konfiguracja uprawnień użytkowników do rachunku,
 • zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu,
 • możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji,
 • idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów,
 • możliwość podpisywania przelewów (autoryzacji operacji) podpisem elektronicznym
 •  
 •  
konto młody rolnik

lokata promocyjna  0,15%