2 lutego 2022

Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku zmieniają się zasady składania wniosków do programu “Rodzina 500 plus”. Obsługą Wniosków – w pełni zautomatyzowanego procesu, zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus za pomocą systemu Banku. Po wywołaniu wniosku zostanie zaprezentowana klientom stosowna informacja (wnioski 500+ dot. dzieci urodzonych w  styczniu 2022 r. nie mogą być składane za pośrednictwem systemu Eximee. Klienci powinni je złożyć np. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portalu Emp@tia).

W 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępny będzie nowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w ramach  rządowego programu Polski Ład.  To nowe świadczenie stworzone dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia (świadczenie nie będzie zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko). Także w tym przypadku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.