Bspuck

Drukuj

Wygodne Konto dla Klientów ZUS

Jeśli otrzymujesz rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne i nie posiadasz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, Wygodne Konto dla Klientów ZUS przeznaczone jet właśnie dla Ciebie!

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku,
  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej,
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej,
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci SGB i BPS,
  • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej,
  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy Assistance (przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej).