Bspuck

Drukuj

Kariera

Stanowsko ds. ryzyk bankowych oraz Stanowisko Administracyjno-Samorządowe

Aktualnie poszukujemy pracownika na Stanowisko ds. ryzyk bankowych oraz na Stanowisko Administracyjno-Samorządowe

1. Stanowisko ds. ryzyk bankowych
Opis stanowiska:

 • ocena narażania Banku na ryzyka bankowe
 • dokonywanie pomiaru i monitorowania poziomu ryzyk bankowych
 • ocena i analiza limitów na ryzyka

Wymagania;

 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole,
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość,
 • poszukujemy osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i samodzielnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia wdrażające,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę.

2. Stanowisko ds. Kadr i Administracji
Opis stanowiska:

 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • obsługa organów samorządowych Banku,
 • prowadzenie spraw członkowskich.

Wymagania:

 • obsługa pakietu Office
 • dwuletni staż pracy w dziale kadr i sekretariacie
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomia, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • poszukujemy osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i samodzielnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia wdrażające,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@bspuck.pl lub składać osobiście w placówkach naszego Banku. 

Od Kandydatów do pracy wymagamy podania w CV następujących danych:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres do korespondencji oraz numer kontaktowy i adres email
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- zamieszczenia klauzuli o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”

W przypadku zainteresowania braniem udziału w późniejszych rekrutacjach, prosimy także o zamieszczenie dodatkowej klauzuli  o treści:„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji”

 

konto młody rolnik
lokata promocyjna 1,40%