Bspuck

Drukuj

Kariera

Stanowsko ds. ryzyk bankowych

Aktualnie poszukujemy pracownika na Stanowisko ds. ryzyk bankowych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie analiz wyznaczonych ryzyk bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań obligatoryjnych z zakresu analiz nadzorowanych ryzyk bankowych,
 • sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z SIZ,
 • analiza rynku dotycząca przydzielonych ryzyk,
 • weryfikowanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych w zakresie analizowanych ryzyk,
 • monitorowanie limitów dotyczących analizowanych ryzyk.

Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialnosci (operacje, zadania, czynności, powinności):

 1. dotyczyć będzie kilku analiz z wymienionych poniżej:
 • analiza ryzyka kredytowego, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka koncentracji, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka EKZH, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka DEK, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka inwestycji, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka płynności, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka stopy procentowej, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka operacyjnego, zgodnie z procedurą w tym zakresie,
 • analiza ryzyka walutowego, zgodnie z procedurą w tym zakresie.
 1. w zakresie sprawozdań i raportów
 • sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku z wykonanych analiz o których mowa powyżej,
 • sporządzanie sprawozdań do NBP z działalności kredytowej,
 • sporządzanie raportu z realizacji polityki informacyjnej.
 1. w zakresie weryfikacji limitów i procedur
 • roczne przeglądy procedur wewnętrznych dotyczących nadzorowanych ryzyk,
 • analiza limitów i ich roczna weryfikacja dotycząca ww. ryzyk.
 1. inne
 • wykonywanie zadań związanych z odbiorem bilansu z obszaru działalności kredytowej,
 • sporządzanie BION z zakresu nadzorowanego ryzyka,
 • współtworzenie planu finansowego,
 • ocena nowych produktów w zakresie potencjalnego wpływu na poziom ryzyka,
 • współudział w realizacji polityki informacyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji Działu Analiz i Ryzyk Bankowych z ww. zadań,
 • realizacja Strategii Rozwoju Banku.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne),
 2. 2 lub 3 letnie doświadczenie pracy w branży finansowej, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ryzyk bankowych,
 3. umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania analiz i sprawozdań w zakresie ryzyk,
 4. znajomość bieżących trendów gospodarczych oraz znajomość rynku  dotyczącego przydzielonych ryzyk,
 5. dobra znajomość programów Word, Excel lub pakietu MS Office,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność pracy pod presja czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia wdrażające,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@bspuck.pl lub składać osobiście w placówkach naszego Banku. 

Od Kandydatów do pracy wymagamy podania w CV następujących danych:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres do korespondencji oraz numer kontaktowy i adres email
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- zamieszczenia klauzuli o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”

W przypadku zainteresowania braniem udziału w późniejszych rekrutacjach, prosimy także o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji”

 

konto młody rolnik

lokata promocyjna 1,40%